Motivació Cognitiva a Domicili

ACFACV gràcies al suport del Departament de Treball, assumptes socials i Família i amb càrrec a l’assignació del 0.7 de l’IRPF ofereix atenció a domicili per al taller motivació cognitiva.

La nostra doctora i la nostra psicòloga valorarà al pacient i la seva situació i procedirà a la inclusió del taller de motivació cognitiva. Amb la visita de un monitor amb actuacions diàries i sota supervisió de professionals anirem evolucionant per a aconseguir dos objectius, mitigar el procés degeneratiu de l’Alzheimer i alleugerir la càrrega sobre les famílies

628932980 per a més informació

Comments are closed.